Despre noi

Firma noastra va ofera servicii complete în domeniul auditului electroenergetic, termoenergetic si auditului energetic complex, stabilind soluții viabile în ceea ce privește eficiența energetică.

Elaborarea şi analiza bilanţurilor energetice este reglementată prin lege (Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica) şi trebuie să se transforme într-o activitate sistematică care are drept scop reducerea consumurilor de energie si combustibil, prin ridicarea continuă a performanţelor energetice ale tuturor instalaţiilor si sporirea eficienţei întregii activităţi energo-tehnologice.

Elaborarea şi analiza bilanţurilor energetice constituie cel mai eficient mijloc de stabilire a măsurilor tehnic organizatorice menite să conducă la creşterea efectului util al energiei introduse într-un sistem si la diminuarea consumurilor specifice de energie pe produs.

De asemenea ca Societate prestatatoare de servicii energetice agreate, autorizata de ANRE, oferim servicii in domeniul Managementului Energetic

 • completam si transmitem la Departamentul pentru Eficienta Energetica al ANRE – Declaratia de consum total anual de energie si Chestionarul de Analiza energetica (intocmite conform Deciziei ANRE nr.1765/2013);
 • intocmim programe de imbunatatire a eficientei energetice care includ masuri pe termen scurt, mediu si lung si se transmit Departamentului pentru Eficienta Energetica al ANRE

Bilanţ (audit) energetic reprezintă metoda sistematică care permite urmărirea şi contabilizarea fluxurilor energetice. In sistemele industriale şi în instalaţii bilanţul energetic serveşte la verificarea conformităţii rezultatelor funcţionării cu datele de referinţă.

Bilanţul energetic este o formă practică de exprimare a principiului conservării energiei şi pune în evidenţă egalitatea între energiile intrate şi cele ieşite din conturul bilanţului pentru o anumită perioadă de timp.

Energiile ieşite din conturul bilanţului se compun din energiile de orice formă folosite util şi pierderile de energie de toate formele.

Bilanţ (audit) electroenergetic reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie electrică.

Bilanţ (audit) termoenergetic reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie termică (inclusiv cea eliberată prin arderea combustibililor).

Bilanţ (audit) complex reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea tuturor formelor de energie ale căror fluxuri sunt monitorizate în interiorul conturului de bilanţ.

 

Echipa noastră de specialiști dispune de echipamente complexe pentru determinarea eficienței energetice.

ENERGOTOTAL în colaborare cu firmele din grupul ENERGOTEHNICA și ENERGOCONSULT oferă servicii de consultanță, proiectare și execuție pentru soluții de optimizare a consumului energetic ce a reieșit în urma auditului energetic.

Cu noi aveți siguranța unui răspuns prompt la orice solicitare.

Ce este eficienta energetica?

Eficienţa energetică defineşte un concept care se referă la preocupările pentru reducerea energiei folosite pentru realizarea aceluiaşi produs, serviciu sau proces. În cele mai multe cazuri, eficienţa energetică poate fi cuantificată prin compararea consumurilor specifice de energie, pentru acelaşi produs, serviciu sau proces, realizate în aceleaşi condiţii. Reducerea acestora, fără a afecta calitatea produsului, serviciului sau procesului, asigură creşterea eficienţei energetice.

Iniţial, aceste preocupări au fost stimulate de reducerea costurilor cu energia în costurile totale ale produsului, serviciului sau procesului. În prezent, aspectele privind eficienţa energetică, în procesele de extracţie, prelucrare, transport, transformare şi, mai ales, utilizare finală, sunt evaluate, în special, prin limitarea efectelor consumului de energie asupra mediului ambiant.

Limitarea nivelului de poluare a mediului şi menţinerea rezervelor de materii prime şi energie pentru generaţiile viitoare sunt principalele ţinte ale analizelor privind eficienţa energeticăîn contextul general al cerinţelor privind dezvoltarea durabilă.

Necesitatea consultanţei energetice este determinată de situaţia deosebită existentă în sectorul de consum final al energiei electrice din ţara noastră, în care se impune creşterea performanţei şi reducerea consumurilor de energie electrică. Utilizarea eficientă a energiei electrice are importante consecinţe tehnico-economice şi sociale, asigurând premizele unei dezvoltări durabile a ţării.

Preocuparea, din ce în ce mai accentuală, pentru eficienţă economică necesită cunoaşterea modului în care se consumă energia electrică, a soluţiilor pentru reducerea consumurilor specifice şi în consecinţă, a modului în care se poate reduce factura de energie electrică.

De cele mai multe ori consultanţa în domeniul electroenergetic prezintă importante avantajele de natură tehnico-economică şi socială pentru fiecare consumator, iar un audit realizat corect, complet şi profesionist, oferă încredere consumatorului în necesitatea realizării unui audit energetic şi interesul său pentru utilizarea raţională a energiei electrice, precum şi pentru a respecta prevederile legii 121/2014. Auditul energetic, realizat periodic, realizează premizele unor avantaje tehnico-economice.

Autorizari ANRE

 • Societatea prestatatoare de servicii energetice agreate
 • Autorizatie de Auditor ElectroEnergetic
 • Autorizatie de Auditor TermoEnergetic

Autorizari MAI

 • Evaluator de Risc la Securitatea Fizica

 

Echipa

Echipa noastră este formată din specialiști cu o vastă experiență în domeniul energiei

Colceriu Mircea – Director General

 • Auditor energetic ANRE clasa 1 electroenergetic
 • Electrician autorizat ANRE gradul IV A, IV B
 • Master în Dezvoltarea Aplicațiilor în Inginerie electrică

Irimie Ioan Iulian

 • Auditor energetic clasa 1 termoenergetic
 • Profesor univ. dr. inginer al Catedrei de Mașini și instalații, disciplinele Mecanica fluidelor, Termotehnică,
 • Termodinamică la Universitatea din Petroșani
 • Doctor în specializarea Termotehnică și Mașini Termice

Petrilean Dan Codruț

 • Auditor energetic clasa 1 termoenergetic
 • Doctor în Științe Inginerești în domeniul Mine, Petrol și Gaze
 • Șef lucrări – disciplinele Termotehnică și mașini termice, Termodinamică și operații unitare de transfer, Termodinamică, Bazele termodinamicii, Bilanțuri și balanțe energetice, Motoare termice, realizarea de contracte de cercetare științifică, Universitatea din Petroșani

Ungureanu Nicoleta

 • Master in Strategii si Politici de Management si Marketing ale firmei
Referințe

Referinţe privitoare la calitatea serviciilor furnizate de colectivul nostru se pot lua de la:
S.C. COMTRAM S.R.L. SIBIU, S.C. NTN-SNR RULMENȚI SIBIU, S.C. MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS SIBIU, SC Termoficare S.A. Lugoj, Compania Naţională a Huilei Petroşani, SC APĂ-CANAL SA Sibiu, SC Tricotaje SA Miercurea Ciuc, SC. SARMISMOB S.A. DEVA, Compania de Apă Arad, SC TERMOFICARE SA Petroşani, SC SIMEA SA Sibiu, SC TALC-DOLOMIT SA Hunedoara, SC PREGOTERM SA Vulcan, S. C. MACON S.R.L. DEVA, UNILEVER ROMANIA S.A. , PROCTER&GAMBLE TIMISOARA, FLEXTRONICS ROMANIA, C.E.T. MINTIA, S.C. Drumuri Orășenești ORADEA, FRIGOGLASS TIMIŞOARA.

Contact

Adresa: Sibiu, str. Viile Sibiului nr 1
Telefon: 0744.337.682, 0269.223.989
Fax: 0269.206.437
E-mail: energototal@grup-energo.ro